Ateliér

VIDEO
MULTIMEDIA
PERFORMANCE

FaVU VUT

O ATELIÉRU

PROGRAM

ÚKOL & CÍL STUDIA

AKTIVITY

PEDAGOGICKÉ CÍLE A AKADEMICKÁ SVOBODA

HUMANIZACE TECHNIKY

PERSONALITY

ANOTACE PŘEDMĚTŮ

HARMONOGRAM A KREDITNÍ SYSTÉM