O ATELIERU VIDEO - MULTIMEDIA - PERFORMANCE


Atelier VMP vznikl především z potřeby zacelit mezery v českém uměleckém školství v oborech, které ještě v nedávné minulosti patřily k nežádoucím.

Proto byl při zakládání FaVU rozhodující akcent položen na brněnské tradice jak prvorepublikové (modernismus a funkcionalismus) tak z poslední doby (konceptualismus).

Strategie rozvoje oborů, které dosud nebyly zavedeny nebo zůstaly jen na okraji historických uměleckých škol AVU a UMPRUM v Praze (video, multimedia, performance,) je současně podporována specifickým zapojením humanitní fakulty v komplexu technické univerzity VUT. Tyto umělecké obory pracující s novými technologiemi (počítače, robotika, telekomunikace), potřebují spolupráci a integrují se přirozeným způsobem s ostatními disciplinami nejen VUT, ale postupně i MU a jiných organizací. Jejich metodika vede k nezbytné týmové práci specializovaných odborníků (odtud náročnost na počet profesí).

Široce založená sí mezinárodních kontaktů, která ústí do stále hlubší součinnosti s obdobnými instituty v zahraničí (viz kontakty), je výsledkem plodné spolupráce se světově proslulým průkopníkem elektronického umění, brněnským rodákem, profesorem z univerzity v Buffalo USA, Woodym Vašulkou.

Finanční náročnost programu a rozpočtová realita vede ateliér k hledání dalších zdrojů finanční a technické podpory, směrem spolupráce s BVV (veletrh INVEX COMPUTER) s firmou Silicon Graphics (mimo jiné sponzoring výstavy Hi-Tech/Umění) a dalšími institucemi (Sorosovo centrum současného umění, Dům umění města Brna, Národní Galerie v Praze, atd.).

O výraznější finanční podporu do budoucna usilují projekty pro grantové agentury i v rámci Evropského společnství (např. projekt „Virtuální univerzity“ s Donem Forestou, CNAM Paris) a další zahraniční aktivity.

„Dětské nemoci“, které provázejí zavádění těchto nových netradičních oborů krok za krokem odeznívají, o čemž svědčí zejména mezinárodní ohlas činnosti ateliéru, pedagogů i studentů (viz aktivity).

Problematika integrace různých výrazových prostředků do harmonického multimediálního programu je řešena s uplatněním „know how“ nejlepších škol v oboru (Art Institut Chicago, Institut für Neuen Medien Frankfurt, ap.).

Specializovaná výuka AVMP nechce suplovat produkci filmových a televizních tvůrců, které úspěšně vychovává proslulá pražská FAMU, a nehodlá se věnovat ani komerční reklamní produkci, na niž se zaměřuje nová fakulta ve Zlíně.

Program ateliéru směřuje k volné umělecké tvorbě galerijního charakteru, a po vzoru nejvýznamnějších uměleckých škol (Bauhaus, Waldorf Schule, Black Mountain College a dalších) usiluje o komplexní přístup k tvorbě humánního, etického a ekologického životního stylu.

doc. ak. soch. Tomáš Ruller, vedoucí ateliéru VMP, FaVU VUT Brno (1995)