Stránky obsahují portfolio prací 1995-2001.
Aktuální dění naleznete na www.blaze.cz, kde je také program chystaných akcí.
Nechte si odpustit na www.confessio.com.

Vít Kraus

pdf portfolio

Vít Kraus absolvoval V©VH v Praze a FAVU VUT v Brně (ateliér video/multtimédia/performance T. Rullera). ®ije v Jihlavě. Zabývá se performancí, akcemi, environmentálními instalacemi, zvukem, videem, fotografií a grafikou.