Kopyta strojů
zdusávají půdu,

muži setrvávají
na svých pozicích.